Roli i Auditimit të TI-së

Roli i Auditimit të TI-së

Roli i auditimit të TI-së është të japë një opinion mbi kontrollet që janë në vend për të siguruar konfidencialitet, integritet dhe disponueshmëri për sistemet e TI-së të organizatës dhe të dhëna…

Çfarë është GDPR?

Çfarë është GDPR?

Më 25 maj 2018, Rregullorja Evropiane e Mbrojtjes së të Dhënave (General Data Protection Regulation – GDPR) ka hyrë në fuqi dhe mospërputhja mund t’u kushtojë kompanive një shumë të…