Per ne

Keni nevojë për ndihmë profesionale?

Kontaktoni me ne për të bërë një takim dhe për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve tuaja lidhur me sistemet e informacionit!

Business man using smart phone.

Kush jemi ne

Mala ACG është kompani e specializuar ne ofrimin e sherbimeve lidhur me Auditimin, Qeverisjen dhe  Menaxhimin e Sistemeve Informative, ne mënyre qe organizatat te arrijne qellimet e tyre duke shfrytezuar keto sisteme ne menyren e mirrefillte, te jene fitimpruese, si dhe ne pajtueshmeri ligjore.

Ne jemi në gjendje të analizojmë çdo aktivitet dhe të sigurojmë pjesën më të madhe të zgjidhjeve si të ulim shpenzimet tuaja, të përdorim mundësi të fshehura si dhe cilat sfera janë më të mira për investime.

Ekipi ynë i profesionistëve ka përvojë në:

PSE Te NA ZGJEDHNI

Të Certifikuar

Personeli ynë është i certifikuar nga industritë dhe institucionet më të njohura nga fushat relevante dhe të njohura në nivel ndërkombetar. 

Praktikat më të mira 

Personeli ynë posedon përvojen dhe njohuritë për zbatimin e kornizave te punës, standardeve dhe praktikave më të mira ndërkombëtare.

Njohuri të përditësuara

Personeli ynë në vazhdimësi përditëson njohuritë rreth fushave relevante dhe si të tille jemi gjithmonënë në hap me zhvillimet e fundit.

Te gatshem per sfida

Personeli ynë gjithmonë është në dispozicion për sfidat e reja të cilat mund të rrjedhin si nevojë e kerkesave unike të cilat mund ti keni.

Misioni Ynë

Misioni i ynë është të asistojme organizatat në permirësimin e efektivitetit dhe efikasitetit në veprimtarine e tyre.

Zhgjidhjet tona do të ju mundësojne ngritjen e transparences, llogaridhenies, si dhe mundesoj pronësine mbi sistemet ne te cilat bazohet veprimtaria dhe vendimmarrja e organizates tuaj.