Artikuj

Roli i Auditimit të TI-së

Roli i Auditimit të TI-së

Roli i auditimit të TI-së është të japë një opinion mbi kontrollet që janë në vend për të siguruar konfidencialitet, integritet dhe disponueshmëri për sistemet e TI-së të organizatës dhe të dhëna…

Kriteret e kontrollit që duhet arritur!

Kriteret e kontrollit që duhet arritur!

Për të arritur objektivat e biznesit, informacioni duhet të plotësojë disa kritere të kontrollit, të cilat  përshkruhen si kërkesa të biznesit të aplikueshme për informacion.Keto kritere shpesh cilesohen edhe si…

Çfarë është GDPR?

Çfarë është GDPR?

Më 25 maj 2018, Rregullorja Evropiane e Mbrojtjes së të Dhënave (General Data Protection Regulation – GDPR) ka hyrë në fuqi dhe mospërputhja mund t’u kushtojë kompanive një shumë të…