Jemi duke zhvilluar një anketë dhe do t’ju ishim mirënjohës për mendimin tuaj.

A jeni i sigurt që organizata juaj është në përputhje me GDPR?

Me hyrjen në fuqi të rregullores për GDPR (General Data Protection Regulation) nënkuptohet që të gjithë ata të cilët trajtojnë të dhënat personale të qytetarëve të BE-së, janë të obliguar që të zbatojnë këtë rregullore ne plotësi.

Në të kundërtën, gjoba për mos-pajtueshmëri mund të arrijë deri në 20 milionë euro apo 4% të qarkullimit vjetor.

Mala ACG e përkrahur nga Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, është duke realizuar këtë hulumtim i cili ka të bëjë me paraqitjen e gjendjes së zbatimit dhe gatishmërisë për pajtueshmëri me GDPR nga kompanitë vendore.

Rezultatet e kësaj ankete do të gjenerojnë një raport përfundimtar që do shërbejë për të:

    • a.      Ngritur vetëdijesimin për rëndësinë e kësaj rregulloreje dhe zbatimi i saj
    • b.      Përkrahur zbatimin në plotësi të kërkesave nga GDPR

Të dhënat e kësaj ankete janë tërësisht konfidenciale dhe do të përdoren vetëm për qëllime të hulumtimit lidhur me këtë raport.

Këtu mund të mësoni më shumë  se  ÇFARË ËSHTË GDPR apo  PËRSE TA ZBATOJMË GDPR-në.

Faleminderit për pjesëmarrjen në anketën tonë. Përgjigjet dhe komentet tuaja të anketës janë të rëndësishme për të gjithë ne!

 Klikoni butonin më poshtë për të filluar anketën.