Kriteret e kontrollit që duhet arritur!

Kriteret e kontrollit që duhet arritur!

Për të arritur objektivat e biznesit, informacioni duhet të plotësojë disa kritere të kontrollit, të cilat  përshkruhen si kërkesa të biznesit të aplikueshme për informacion.Keto kritere shpesh cilesohen edhe si…