Trajnime

Trajnime

SERVICE OVERVIEW

Ofrojmë trajnime të ndryshme, te cilat ndërlidhen me fushat e

  • Auditimit te TI-së
  • Sigurisë Kibernetike
  • Menaxhimit të shërbimeve te TI-së
  • Qeverisjes së TI-së
  • Menaxhimit të Riskut

apo edhe fushave më specifike për ju.

disa artikuj