Risk Management

Risk Management

SERVICE OVERVIEW

Rreziku i TI-së është rreziku i biznesit në mënyrë specifike, rreziku i biznesit lidhur me përdorimin, pronësinë, operimin, përfshirjen, ndikimin dhe adoptimin e TI brenda një ndërmarrjeje. Ai përbëhet nga ngjarje të lidhura me TI që munden potencialisht të ndikojnë në biznes. Mund të ndodhë me të paraqitet me frekuencë dhe madhësi të pasiguritë, si dhe krijon sfida në arritjen e qëllimeve dhe objektivat strategjike.

disa artikuj